Overgangsjaar voor nieuw afvalbeleid ‘Goed Terecht in Leeuwarden’

Het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ wordt ingevoerd op 1 januari 2022. Hierbij voert de gemeente Leeuwarden een overgangsjaar in voor alle inwoners, Omrin en de gemeente. Dit betekent dat inwoners nog niet hoeven te betalen per kilo en aanbieding of per klepbeweging, maar hun hoeveelheid restafval al wel kunnen inzien via de Omrin afvalapp. Hoe dat precies werkt, leest u op de website Goed terecht in Leeuwarden.