Overblijven

Vanaf 1 april ligt de verantwoordelijkheid van de tussenschoolse opvang bij Kinderopvang Friesland. Voor de kinderen is er niets veranderd. Maandag, dinsdag en donderdag vallen zij onder de vertrouwde leiding van Tet en Wilma. Voor de vrijdag…