Ouder worden in Reduzum

In het najaar van 2016 is er op verzoek van Doarpsbelang Reduzum een grootschalig woningbehoefteonderzoek in Reduzum gehouden. Naar aanleiding van dit onderzoek zijnvier rondetafelgesprekken georganiseerd door Partoer met als onderwerp ‘Ouder worden in Reduzum’. Net zoals bij het woningbehoefteonderzoek, was de respons op de uitnodiging voor deze gesprekken enorm. De adviseurs van Partoer hebben vier interessante en prettige gesprekken gehad.