Oud papier ophalen

Woensdag 9 mei wordt het oud papier weer opgehaald. Van de ouders met kinderen op school wordt verwacht dat zij meehelpen bij het ophalen. Er wordt opgerekend dat de ouders die voor deze avond staan ingedeeld, ook op deze avond aanwezig zullen zijn.
Lukt dit niet, zorg dan ZELF voor vervanging, en laat iemand daar niet in zijn eentje staan!