Oud IJzer Actie K.V. Mid-Fryslân 2022

Helaas gaat in 2021 de oud ijzer actie van K.V. Mid-Fryslân niet door. Dit door de onzekerheden rondom corona en de voorkeur om de actie in juni te houden. K.V. Mid-Fryslân vraagt jullie om het oud ijzer te verzamelen tot juni 2022 wanneer ze weer langs de deuren komen in Akkrum, Grou, Warten en Reduzum om het op te halen. Lukt het niet om het oud ijzer zo lang te bewaren en is het echt de moeite waard (veel kilo’s of bijzondere metalen) neem dan contact op met Afke Zijlstra (afkezijlstra@icloud.com of 06-13443038)