Oproep merke spultsjes

De merke berne spultsjes-commissie is met spoed op zoek naar ouders of schoolverlaters die zaterdag kunnen helpen bij de spelletjes voor de kinderen op ‘e Terp van 12.45-14.45 uur. Graag z.s.m. opgeven bij juf Hilly via mail hilly.tjalma@gmail.com.

U helpt toch ook even mee om er een geslaagde middag voor de kinderen van te maken? Alvast bedankt!