Opheffing parkeerverbod

Om de hoge snelheid van het verkeer op de Haedstrjitte, ter hoogte van Haven te verlagen, wordt hier het parkeerverbod aan de zuidzijde van de straat opgeheven. De proefperiode begint eind april tot 1 augustus. Tijdens de proefperiode zal er geregeld worden gekeken hoe de verkeerssituatie daar is.Daarna wordt er geëvalueerd of de nieuwe situatie kan blijven bestaan of dat de oude situatie weer wordt hersteld. Mocht er een verkeersonveilige situatie ontstaan tijdens de proef, dan zal deze worden gestopt.