Opening boeken-ruil-kast

Het boekenruilkastje wat bij de kerk staat is intussen al aardig bekend er wordt veel gebruik van gemaakt. Zaterdag 18 oktober om 14.00 uur zal Otto van der Meulen, de voorzitter van Dorpsbelang, een toespraak houden en leest Froukje Popma een verhaal voor.
De openingshandeling wordt verricht……..ja dit is nog een verrassing. Dus komen allen op 18 oktober bij de kerk en maak het mee.