Openheid van zaken

Dorpsbelang gaat in de toekomst opener en transparanter zijn naar zijn leden, de inwoners van Reduzum. Alle wurkgroepen moeten van elkaar weten waar ze mee bezig zijn.
Daarom is in de laatste reguliere dorpsbelang vergadering besloten dat voortaan de WURKLIST op de site wordt geplaatst.
Dan weten jullie wat er besproken wordt/is en waar het bestuur mee bezig is. Mochten er naar aanleiding hiervan dan vragen zijn dan kan een iedere altijd contact opnemen met dorpsbelang.