Open kerkenroute

Ook deze zomer staan er tot zaterdag 12 september kerken open op de Open kerkenroute. De kerk van Reduzum, Friens en de kerktoren van Eagum hebben de deuren voor belangstellenden open.