Op’e hichte

Tusken Swin en Moesel út Friens docht kommend wykein de ôftraap fan alle trije tonielferienings. Sy beginne freed mei de generale foar de jeugd. Sneon de 19de en moandei de 21ste fiere e it stik Op ‘e hichte foar bewenners op.