Op zoek naar het wezen van Friese kaas

De SRV-wein wie eartiids in fertroud byld yn ús strjitten. De ôfrûne dagen stie der in SRV wein op it hiem fan famylje De Groot oan de Ienswei. Net foar boadskippen, nee dit is in ridend atelier wêryn’t keunstner Margriet Craens in moanne troch Fryslân rydt, op syk nei ‘het wezen van de kaas’.