Op pelgrimstocht

As pelgrimgongers fytsten de bern út groep sân fannemiddei nei Jirnsum. ,,Geloof moatte je belibje”, sa seit godstsjinstleraar Jan Henstra. Pastor Susan Boukema liet de bern sjen wat der yn de roomske tsjerke allegear bart.