Op ‘e Sweef

Afgelopen maanden is de ANBO in Reduzum opgehouden met bestaan. Om de 55+ ers niet in de kou te laten staan is er een activiteitengroep opgericht Op ‘e sweef (er op uit).
Dit jaar worden er een aantal activiteiten georganiseerd waarbij alle 55+ ers uit Reduzum, Idaerd, Friens en Eagum worden uitgenodigd om mee te doen.
Woensdag 17 februari is de 1e activiteit; een bezoek aan het dorpsarchief.