Op ‘e fyts

Sit der al genôch lucht yn de bannen? Dan kinne jim moandeimiddei wer los. Elkenien dy’t nocht hat oan in fytstochtje fan sa’n 35 km, kin har om 13.00, mei fyts, melde foar kafee bar de Welp.