Op de earste rang

Se sieten earste rang, de bern fan groep 2 en 3. Se koene mei eigen eagen sjen hoe oft die grutte heimasines pealen yn de grûn stampten fan wol 18,50 meter lingte. Dêr komt letter de nije brêge op. Sjoch ek mar…