Op 2017

Wy fan de ynternetgroep, André, Anneke, Anneke, Harmien, Jeltsje, Ronald, Sietie, Tjeerd en Wilma, winskje jim in bruzjend, firusfrij, world wide nijsgjirrich web jier ta!