Ontwikkeling van woningbouwplan

Doarpsbelang heeft onlangs de digitale informatiebijeenkomst beleidskader wonen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden bijgewoond. Er is ruimte voor ontwikkelen van nieuwe woonvormen, waaronder nieuwbouw. Goed nieuws dus. Het initiatief ligt bij de dorpen zelf. MELD U AAN!
Toegevoegd is de Reduzum factsheet. We zijn nu op zoek naar mensen die plannen willen ontwikkelen en uitvoeren van mogelijkheden. Mocht u geïnteresseerd zijn graag contact opnemen met doarpsbelang@reduzum.com