Ontmoetingstocht Leger des Heils

Maandag 11 mei ’s morgens is er een excursie naar het Leger des Heils in Leeuwarden.
Voor dit bezoek zijn ouders/ verzorgers /geïnteresseerden (pake’s/beppe’s) van harte uitgenodigd om mee te gaan. Wie mee wil, of als chauffeur, kan zich aanmelden bij Jan Henstra.