Omgevingsvergunning dorpsmolen

Stichting dorpsmolen Reduzum heeft bij de gemeente, voor het wijzigen van de oude bestemmingsplan, een ontwerp-omgevingsvergunning aangevraagd.
Omdat de molen hoger wordt dan de oude voldoet hij niet meer aan het bestemmingsplan, dat de exacte oude maten vermeld. Hiervoor is deze vergunning nodig.