Olé, olé, olé

De fuotballers fan Nederlân litte it aardich ôfwitte. De jonge Redúster oranjesupporters net. Dêrom binne de berntsjes fan de pjuttenklas fannemoarn as echte oranjesupporters nei de kroech fan Jeroen en Lutske west om te sjen hoe moai it dêr allegearre fersierd is.