Ofstudearje yn Nepal

Margriet Jorna sil hjoed foar trije moanne nei Nepal. Tegearre mei in skoalle freondinne giet se hjir ûndersyk dwaan nei de sithâlding fan bern mei in lichaamlike beheining. Jim kinne Margriet folgje fia de rubryk Weg van….