Nulste krystdei

De krystdagen stean foar de doar. Dizze dagen kinne foar guon minsken net lang genôch duorje. Tongersdei begjinne Jeroen en Lutske mei ôftellen, dêr begjint de nulste krystdei.