Nulste krystdei

De krystdagen stean foar de doar. Dizze dagen kinne foar guon minsken net lang genôch duorje. Moandei 24 desimber 2018 om 18:00 begjinne Jeroen en Lutske mei ôftellen, dêr begjint de nulste krystdei. In gesellige jûn mei live muzyk fan de band Cash Back.