Notaris Idema ondertekent laatste acte

Vrijdagmiddag 27 juni passeerde bij notariskantoor Idema & Slart in Grou de acte waarin de statuten gewijzigd werden van Doarpsbelang Reduzum. Voor notaris Idema- die volgens eigen zeggen jarenlang met bijzonder veel plezier in Reduzum gewerkt en gewoond heeft- was het zetten van zijn handtekening onder de acte een bijzondere handeling: het was namelijk zijn laatste officiële handeling als notaris. Vanaf dit weekend gaat hij genieten van zijn pensioen. (De statutenwijziging betrof het wijzigen van de bestemming van het saldo bij een eventueel opheffen van de vereniging. Deze wijziging was nodig om in aanmerking te kunnen komen als ANBI, algemeen nut beogende instelling).