Nood breekt wet

Helaas is de Uitvaartvereniging De Laatste Eer Reduzum-Eagum-Friens-Idaerd door de aangescherpte Coronaregels, niet in staat dit jaar de uitgestelde jaarvergadering van maart, nu gepland op 20 oktober a.s., te houden.
Leden kunnen indien gewenst het financieel- en/of het jaarverslag van 2019 per mail opvragen bij het secretariaat: Uitvaartver.dle@gmail.com
Indien u vragen heeft kunt u die via de mail stellen.