Nog enkele plekjes reanimatie cursus

DE wolwêzenkommisje gaat samen met de dorpsbelangen bij voldoende deelname een reanimatiecursus organiseren. Deze cursus duurt 1 avond. De cursuskosten, €40 p.p. incl. instructieboek wordt door de dorpsbelangen Friens, Idaerd en Reduzum betaald. U kunt al deelnemen vanaf 16 jaar. Heeft u belangstelling , dan graag voor 5 januari 2017 contact opnemen met Germ van Essen. tel 601227