No Matter

Hokker nûmer se ek spylje, it makket No Matter neat út. In lytse stroomsteuring? In sjongeres mei allure! Foar de Redústers en No Matter wie it nijjiersfeest yn Qlubb slagge.