Nijjiers miel foar Frienzers

Ofrûne wykein binne se yn Friens alwer goed útein setten mei de earste aktiviteiten. Foar alle ynwenners wie der freedtejûn in nijjiers miel. Fersoarge troch de nije behearders fan it Lokaeltsje. En sneontemiddei binne de bern fan it jeugdwurk nei it Fean west om te bowlen en patat iten. Twa tige slagge aktiviteiten dus in goed begjin fan it nije jier.