Nije webside Café-bar de Welp

Café bar de Welp hat in nije webside. Mei in ‘digitale tagong’ ta de kafetaria. Thús je menu gearstalle en dan skilje. Bestelle kin ek fia whatsapp.
Fierders op webside de histoarje fan it kafee en wolle jim materiaal hiere, dan is dat ek mooglik.