Nije site KV Mid-Fryslân

In nij seizoen, in nije sponser en dan ek noch in fernijde website. Foar al it nijs fan kuorbalferieningen Stânfries, Marfûgels en Mid-Fryslân oer de wedstriden, trainingen en oare kuorbalsaken kinne jo terjochte op www.kvmidfryslan.nl