Jarig Jan Boersma nieuwe voorzitter stichting doarpsmûne Reduzum

‘De stichting doarpsmûne Reduzum moet naar een nieuwe voorzitter zoeken’, aldus het LC van 1 juli 2020. De afgelopen 25 jaar hebben Henk Vellinga en Bartle de Leeuw zich voor 120% ingezet voor de doapsmûne Reduzum. Beide heren hebben besloten om een stapje terug te doen. Ze zullen geen onderdeel meer uit maken van het bestuur, maar zullen als adviseur op gepaste afstand betrokken blijven.