Nije doarpssite Idaerd en Eagum

Sûnt minskeheugenis is de Idaerder webside yn hannen fan Berdt van Oers. Doe’t hy oanjoech om op te hâlden, hat pleatslik belang in nije webside ûntwikkele. 15 oktober hat Berdt sels de offisjele lânsearring dien fan www.idaerd.com & www.eagum.com.