Nij sânstrân foar wettersportsintrum

It ‘wettersportsintrum’ oan it Swinlân is wer klear foar in moaie simmer. Foarige wike hat transportbedriuw Bakker hjir in nije laach sân oanbrocht. Sa kin de jeugd wer in simmerlang wille ha mei sa’n moai sânstrân by it swimplak.