Nij ljocht yn Friens

Sûnt in oantal wiken hat Friens nije strjitferljochting. De lantearnepeallen op de Van Sytzamawei binne allegearre ferfongen troch moaie nije sa as jim op de foto hjir boppe sjen kinne. De lantearnepeallen oan de Beslingadyk ha allinnich in nije kopstik krigen. Mei dizze nije Led ferljochting kin Friens wer jierren foarút!