Nij fuotbalnet

De fuotbalgoal op it sportfjild hat in spiksplinternij net krigen. Dit hat Doarpsbelang betelle fanút it Hilverdafûns. Sa kinne de fuotballers mar wer raak skoppe, sûnder dat de ballen troch it net fleane, yn plak fan yn it net bedarje.