Nij boarterstastel

Der stiet wer in nij boarterstastel yn de boarterstún oan A.J.Smedingstrjitte.
Mei tank oan doarpsbelang en de gemeente Ljouwert foar it pleatsen kin der no wer noflik boarte wurde.