Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden breidt uit met het gebied Boarnsterhim-Noord door de herindeling. Dit vindt op 1 januari 2014 plaats.
De nieuwjaarsbijeenkomst biedt daarom ook de gelegenheid elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2014.