Nieuwe voorzitter doarpsbelang

Fetze Tigchelaar is bereid gevonden Otto van der Meulen op te volgen als voorzitter van Doarpsbelang. Gezien de bijzondere situatie waarin het bestuur zich nu bevindt – sinds april 2018 zonder officiële voorzitter – is ervoor gekozen Fetze de komende maanden al in te werken. Zo kan Otto per direct beginnen met ‘afbouwen’ en kan Fetze direct na de officiële benoeming in april, volledig meedraaien in het bestuur. Mocht iemand hier bezwaar tegen hebben, stuur dan een mail naar doarpsbelang@reduzum.com.