Nieuwe tennisbaan voor tennisvereniging Stânfries

Op 11 januari 2016 start Antea met het vervangen van de twee tennisbanen. Als alles meezit, is begin maart de klus geklaard (mits geen Elfstedentocht…). Dat betekent dat er tot en met 7 januari getennist kan worden.
Om de kosten van het project zo laag mogelijk te houden voert een ploegje vrijwilligers alvast wat werkzaamheden uit: coniferen rooien, hekken slopen en het oude kunstgras opruimen.