Nieuwe ontwikkelingen dorpsmolen

Sinds de laatste update over de dorpsmolen, eind 2020, is er veel veranderd. Het bestuur had toen de focus op een tweedehands molen die veel hoger zou worden dan de bestaande. Echter de financiering, subsidiemogelijkheden en de vergoeding voor de geleverde stroom maakte deze keuze extra moeilijk en financieel riskanter. Als stichting zijn er meerdere gesprekken gevoerd met EWT, een Nederlandse windturbine-fabrikant. Deze fabrikant gaat waarschijnlijk ook de buurtmolen van Tzum leveren. Lees het breakings news op de website van de dorpsmolen.