Nieuwe koster Friens

De kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Reduzum- Idaerd c.a. hebben Sybren Posthumus uit Reduzum als nieuwe koster van Friens aangenomen. Hij is Piet Sjonger opgevolgd met ingang van 1 januari 2022. Voor de huur van de kerk kan men bij de koster horen of de kerk vrij is.