Nieuwe hoogspanningslijn langs A32

Er komt een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt vanuit de Eemshaven. De nieuwe verbinding wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de al bestaande verbinding van 220 kV. Van 13 juli t/m 30 november ligt een plan ter inzage op het gemeentehuis waarop de nieuwe hoogspanningslijn staat.
Deze loopt ook langs Reduzum.