Nieuwe bridgeleden gezocht

Op de dinsdagmiddag vanaf mids september tot mids april wordt er met veel plezier bridge gespeeld.
Door vergrijzing/overlijden neemt het ledental af.
Graag wil de bridgeclub nieuwe leden ontmoeten die gezellig mee willen bridgen.
Voor wie het spel nog wil leren of verbeteren wordt er een cursus georganiseerd.
Bridge lijkt moeilijker dan het is en goed voor nieuwe sociale contacten.