Nieuwe bestemming grond gezocht

In de Master Gorterstrjitte achter huisnummer 10 t/m 24 ligt een stuk grond van Elkien. Elkien zoekt al geruime tijd een oplossing voor het beheer en onderhoud hiervan. Daarom is de bewoners en Dorpsbelang gevraagd om mee te denken aan een invulling.
Hierbij doet Dorpsbelang aan iedereen de oproep om hierover mee te denken. Heb je een leuke invulling meld je dan bij dorpsbelang.