Nieuw oud papier schema 2018

Woensdagavond, om de vier weken,  wordt het oud papier opgehaald. Van de ouders met kinderen op school wordt verwacht, dat zij meehelpen bij het ophalen. In de Linepraat staat iedere maand het rooster van chauffeurs en helpers. De opbrengst gaat voor de helft naar school, de rest naar de schoolbus en de verenigingen van dorpsbelang Idaerd en Friens. Mocht u ingedeeld zijn in het schema dan wordt u verwacht op de aangegeven datum. Ruilen kan, zelf regelen. Telefoonnummers staan in nieuwsbrief TDS (van 6 oktober).