Nieuw net voor voetbalgoal

Willem Fopma, Andreas Moos en Jesse Moos hebben een nieuw net in de goal op het sportveld geplaatst. Na het plaatsen was er snel weer jeugd om hier van te genieten en sportief actief te zijn.