Net fan de baan te slaan

De iisklub hat drokke, mar tige slagge dagen efter de rêch. Alle dagen wiene de bern fan moarns oant de jûn ta op ‘e baan te finen. Mei skoalle en Qlubb ha se der foar soarge dat de jeugd fjouwer machtich moaie iisdagen hân hat.