Nea byt, de lêsten sille de earsten wêze

Alle jierren giet der in groep mannen mei-elkoar út fiskjen. Oan de ein fan de dei komme se mei de buit en in soad sterke ferhalen werom.
Fiskerslatyn fan de boppeste plank dus. In ferslach fan in dei te fiskjen mei Nea Byt..