Nadine ûntbleat nij ferkearsboerd Smedingstrjitte

Nadine Koopmans hat juster har eigen ûntworpen ferkearsboerd ûntbleate. Dit boerd (der komt noch in grutter boerd) stiet bij de boarterstún oan de Smedingstrjitte. Yn gearwurking mei de ferkearsgroep hawwe de skoallebern in tekenwedstriid hâlden foar it moaiste ferkearsboerd.
Yn’t doarp mei mar 30 km per oere riden wurden.